Tēmu izklāsts

 • Vispārēji

  Tālmācības e-studiju kurss “Lāzertehnoloģiju izmantošana inovatīviem risinājumiem tekstila un ādas izstrādājumos

  KURSA APJOMS -1KP

   

  • KURSA AUTORI:

  • Prof. PhD Lyubomirs Lazovs,  RTA FPLPC vadošais pētnieks
  • lektore Mg.sc.ing., Mg.paed., Mg.design Silvija Mežinska, IZI pētniece

  Silvija.Mezinska@rta.lv, tālr. 25458833,

  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, 1.korp. -111.kab.

  •  lektors Mg.sc.ing. Guntis Koļčs

  Guntis.Kolcs@rta.lv

  •  RTA FPLPC laborants Antons Pacejs

  Antons.Pacejs@rta.lv

  • klātienes konsultācijas: RTA Inženieru fakultāte, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

  KURSA MĒRĶIS: teorētisku un  praktisku apmācību veidā, izmantojot tālmācības iespējas pēc moduļu izvēles principa, sniegt dalībniekiem jaunas zināšanas un prasmes lāzerapstrādes procesa apguvei un pielietojumam turpmākā profesionālā darbībā tekstilmateriālu un ādas lāzerapstrādē, izstrādājot jaunus izstrādājumu modeļu projektus un/vai uzlabojot esošos izstrādes procesus, ievērojot tehnoloģiskās un kvalitātes prasības, darba drošības noteikumus, izmantojot atbilstošas apstrādes iekārtas.

  MĒRĶAUDITORIJA: tekstila un ādas apstrādes uzņēmumu pārstāvji, modes dizaineri, komersanti, individuālās saimnieciskās darbības veicēji, kā arī inženierzinātņu un dizaina studiju programmās studējošie, citi interesenti, ar minimālām priekšzināšanām vai bez tām, kuriem ir saistošs apmācības programmas saturs, programmas apguve nepieciešama pielietojumam turpmākā profesionālā darbībā tekstilmateriālu un dabīgās ādas lāzerapstrādē.

  TĀLMĀCĪBAS KURSA STRUKTŪRA:

  Kurss sastāv no 4 moduļiem. Pirmā moduļa apguve ir obligāta, tas ir pamats tālakai apmācībai. Nākamo moduļu apguve var būt secīga vai pēc izvēles, ņemot vērā moduļa satura specifiku (lāzermarķēšana/gravēšana vai lāzergriešana vai lāzermetināšana).

  1. attēls Tālmācības kursa struktūra