Angļu valoda ir svarīga kā komunikācijas līdzeklis topošajiem juristiem gan ikdienas dzīvē, gan profesionālajā jomā. Kurss ietver sevī 4 valodas prasmju – lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās iemaņu pilnveidošanu, īpašu uzmanību pievēršot profesionālās terminoloģijas apgūšanai, specializēto tekstu lasīšanai un diskusijām par tiem, kā arī lietišķajiem rakstu darbu veidiem.

Studiju kursa mērķis: Pilnveidot 4 valodas prasmju – lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās iemaņu pilnveidošanu, īpašu uzmanību pievēršot profesionālās terminoloģijas apgūšanai, specializēto tekstu lasīšanai un diskusijām par tiem, kā arī lietišķajiem  rakstu darbu veidiem.