Kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par kritiskās un latentās domāšanas nozīmi un funkciju akadēmiskajā kultūrā un biznesa vidē. Kursa gaitā klausītāji apgūst pamata zināšanas par domāšanas rīkiem, attīsta kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmes, mācās izmantot radošus problēmu risināšanas paņēmienus.