Sniegt maģistrantiem teorētiskās zināšanas par dizaineru autortiesību reglamentējošiem aktiem, iepazīstināt ar autortiesību likumu. Studiju kursa ietvaros maģistranti iepazīstas ar zīmola vēsturi un tā izstrādes stadijām, pilnveido savas praktiskas un teorētiskās iemaņas un veido personīgo pieredzi zīmolu izstrādes jomā.