Izglītojamais apgūst vienkāršākās klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmes, lai saprastu vienkāršus franču valodā runātus un rakstītus tekstus tagadnē, pagātnē un nākotnē, kā arī prastu pastāstīt par sevi un spētu orientēties frankofonā vidē.

Studējošais kursa noslēgumā spēj veidot vienkāršas teikuma konstrukcijas, veidot vienkāršus stāstījumus tagadnē, pagātnē un nākotnē, aprakstīt savu un apkārtējo cilvēku fizisko un emocionālo stāvokli, orientēties telpā, laikā un dažādās dzīves situācijās, rakstīt un saprast vienkāršus tekstus,veidot dialogu.