Kursā tiek apskatīta objektorientētās programmēšanas (OOP) koncepcija. Abstraktie datu tipi. Klases, objekta jēdziens. Konstruktori un destruktori. C++ kā objektorientētās programmēšanas valoda.